Dzień pierwszy 18 listopada 2014 część 1

Dzień pierwszy 18 listopada 2014 część 2

Dzień pierwszy 18 listopada 2014 część 3

Dzień drugi 19 listopada 2014 część 1

Dzień drugi 19 listopada 2014 część 2

Dzień drugi 19 listopada 2014 część 3

Dzień trzeci 20 listopada 2014 część 1

Dzień trzeci 20 listopada 2014 część 2