home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia

BADANIE POSTAW WOBEC ŻYDÓW

BADANIE POSTAW WOBEC ŻYDÓW I STOSUNKU DO ICH DZIEDZICTWA, WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PARTNERAMI W WYBRANYCH 15 MIEJSCOWOŚCIACH, EDUKACJA DLA TOLERANCJI.

Cele projektu:
- zebranie wiarygodnych informacji na temat postaw wobec Żydów i ich dziedzictwa
- upowszechnienie zebranych danych szerokiej rzeszy odbiorców
- edukacja na rzecz tolerancji
- zainicjowanie międzysektorowej współpracy lokalnej dla realizacji projektów na rzecz tolerancji.


Opis projektu

Etap I - badanie postaw
Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie badań socjologicznych w wybranych 15 miejscowościach, które pozwoliły poznać lokalną specyfikę stosunku do Żydów oraz ich materialnego dziedzictwa. Badania (ankiety, wywiady z mieszkańcami miejscowości) zostały przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, współpracujących z Fundacją.

Raport z badań przygotowany został przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Etap II - współpraca lokalna
Informacje uzyskane w czasie badań stały się punktem wyjścia do dyskusji z partnerami lokalnymi, w wyniku której w każdej miejscowości przygotowany został projekt dotyczący promocji postaw tolerancji i otwartości, a także wiedzy o lokalnym dziedzictwie wielokulturowym.

Projekty zostały opracowane i zrealizowane we współpracy z lokalnmi partnerami: jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi, muzeami i wieloma innymi podmiotami. Staraliśmy się, aby realizowane działania odpowiadały potrzebom mieszkańców - spotkały się też one z dużym zainteresowaniem.

Ponad 4600 osób wzięło udział w ponad 90 wydarzeniach zrealizowanych w 2008 roku w 15 miejscowościach objętych projektem „Badanie postaw wobec Żydów” . W warsztatach dla nauczycieli i liderów lokalnych, poświęconych dialogowi międzykulturowemu i prowadzonych przez ekspertów z Centrum Badań nad Holokaustem Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyło ponad 150 osób, a 60 nauczycieli wzięło dodatkowo udział w warsztatach poświęconych kulturze żydowskiej. W zajęciach dla młodzieży (warsztaty o historii i kulturze polskich Żydów, muzyce żydowskiej, a także w warsztatach tańca, wycieczkach szlakiem dziedzictwa żydowskiego oraz porządkowaniu cmentarzy) wzięło udział ponad 3000 uczniów. Blisko 1400 osób uczestniczyło w spotkaniach otwartych – wykładach i spotkaniach z przedstawicielami społeczności żydowskiej.

Realizacja tych działań nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromna pomoc i zaangażowanie lokalnych partnerów. Wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji projektu, serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasza współpraca będzie kontynuowana, i że przeprowadzimy wspólnie kolejne przedsięwzięcia, których celem jest promocja postaw tolerancji, otwartości oraz wiedzy o wielokulturowym dziedzictwie Polski.

Etap III - promocja
Działania podejmowane w miejscowościach objętych projektem są promowane jako dobre praktyki. Materiały, które powstaną w wyniku projektu, zostały opracowane jako materiał szkoleniowy i są dostepne w formie CD-Romów.

Projekt realizowany jest na terenie następujących miejscowości:

Województwo lubelskie:
- Frampol
- Kraśnik
- Łęczna
- Tarnogród
- Zamość

Województwo podkarpackie:
- Dynów
- Medyka
- Niebylec
- Sieniawa
- Sokołów Małopolski

Województwo podlaskie:
- Milejczyce
- Przerośl
- Suchowola
- Tykocin
- Wasilków

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu FUNDACJI im. STEFANA BATOREGO, w ramach PROGRAMU DLA TOLERANCJI - PRZECIWDZIAŁANIE NIETOLERANCJI

» powrót

Patronat Honorowy:


Projekt wspiera:

Fundacja im. Stefana Batorego

Działania prowadzone w budynku po zakończeniu prac restauratorskich realizowane będą we współpracy z naszymi partnerami, do których należą:
  Dotacje on-linePolecamy
  PROJEKT "WIRTUALNE SPACERY"  
  20 LAT FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO  
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy